PLANNING DOJO 2022-2023

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09:30
CRENEAU RESERVE
09:30
10:30
SAVATE FORME
09:30
11:00
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
JUDO
judo baby (4-6 ans)
13:45
14:30
14:00
FITNESS KIDS
fit kid (7-11 ans)
14:00
14:45
14:30
JUDO
judo enfant (7-11 ans)
14:30
15:30
15:00
FITNESS KIDS
fit baby (4-6 ans)
15:00
15:45
15:30
JUDO
judo ado (12-18 ans)
15:30
16:30
16:00
FITNESS KIDS
fit teen (12-18 ans)
16:00
16:45
16:30
17:00
JUDO
judo enfant (7-11 ans)
17:00
18:00
17:30
CARDIO FITNESS
17:45
18:45

PILATES
18:45
19:45
18:00
JUDO
judo ado (12-18 ans)
18:00
19:00
18:30
SAVATE BOXE FRANCAISE
18:30
20:00
SAVATE FORME
18:30
20:00
19:00
KEMPO
19:00
20:30
KEMPO
19:00
20:30
19:30
20:00
CRENEAU RESERVE
20:00
22:00
CRENEAU RESERVE
20:00
22:00
20:30
21:00
21:30

Lundi

 • CARDIO FITNESS
  17:45 - 18:45
 • PILATES
  18:45 - 19:45
 • CRENEAU RESERVE
  20:00 - 22:00

Mardi

 • CRENEAU RESERVE
  09:30 - 10:30
 • JUDO
  17:00 - 18:00
 • JUDO
  18:00 - 19:00
 • KEMPO
  19:00 - 20:30

Mercredi

 • FITNESS KIDS
  14:00 - 14:45
 • FITNESS KIDS
  15:00 - 15:45
 • FITNESS KIDS
  16:00 - 16:45
 • SAVATE BOXE FRANCAISE
  18:30 - 20:00

Jeudi

 • SAVATE FORME
  18:30 - 20:00
 • CRENEAU RESERVE
  20:00 - 22:00

Vendredi

 • KEMPO
  19:00 - 20:30

Samedi

 • SAVATE FORME
  09:30 - 11:00
 • JUDO
  13:45 - 14:30
 • JUDO
  14:30 - 15:30
 • JUDO
  15:30 - 16:30
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
17:30
CARDIO FITNESS
17:45
18:45
18:00
18:30

Lundi

 • CARDIO FITNESS
  17:45 - 18:45
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
14:00
FITNESS KIDS
fit kid (7-11 ans)
14:00
14:45
14:30
15:00
FITNESS KIDS
fit baby (4-6 ans)
15:00
15:45
15:30
16:00
FITNESS KIDS
fit teen (12-18 ans)
16:00
16:45
16:30

Mercredi

 • FITNESS KIDS
  14:00 - 14:45
 • FITNESS KIDS
  15:00 - 15:45
 • FITNESS KIDS
  16:00 - 16:45
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
13:30
JUDO
judo baby (4-6 ans)
13:45
14:30
14:00
14:30
JUDO
judo enfant (7-11 ans)
14:30
15:30
15:00
15:30
JUDO
judo ado (12-18 ans)
15:30
16:30
16:00
16:30
17:00
JUDO
judo enfant (7-11 ans)
17:00
18:00
17:30
18:00
JUDO
judo ado (12-18 ans)
18:00
19:00
18:30

Mardi

 • JUDO
  17:00 - 18:00
 • JUDO
  18:00 - 19:00

Samedi

 • JUDO
  13:45 - 14:30
 • JUDO
  14:30 - 15:30
 • JUDO
  15:30 - 16:30
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
19:00
KEMPO
19:00
20:30
KEMPO
19:00
20:30
19:30
20:00

Mardi

 • KEMPO
  19:00 - 20:30

Vendredi

 • KEMPO
  19:00 - 20:30
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
18:30
PILATES
18:45
19:45
19:00
19:30

Lundi

 • PILATES
  18:45 - 19:45
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
18:30
SAVATE BOXE FRANCAISE
18:30
20:00
19:00
19:30

Mercredi

 • SAVATE BOXE FRANCAISE
  18:30 - 20:00
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09:30
SAVATE FORME
09:30
11:00
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
SAVATE FORME
18:30
20:00
19:00
19:30

Jeudi

 • SAVATE FORME
  18:30 - 20:00

Samedi

 • SAVATE FORME
  09:30 - 11:00
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09:30
CRENEAU RESERVE
09:30
10:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
CRENEAU RESERVE
20:00
22:00
CRENEAU RESERVE
20:00
22:00
20:30
21:00
21:30

Lundi

 • CRENEAU RESERVE
  20:00 - 22:00

Mardi

 • CRENEAU RESERVE
  09:30 - 10:30

Jeudi

 • CRENEAU RESERVE
  20:00 - 22:00
Aucun events disponible !